ฮอตฮิต

อนุมัติแล้ว 10 กลุ่มได้ฉีดไฟเซอร์ฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน ก่อนหมดสิทธิ์

ภายหลังสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดส ให้ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564

โดยมีการจัดสรรฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้ว ตั้งเป้าประมาณ 7 แสนโดส ส่วนวัคซีนที่เหลือ จะมีการจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 โรค ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ช่วงเดือนสิงหาคม

ล่าสุด 13 สิงหาคม 2564 บางโรงพยาบาลได้ประกาศให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบประชาชนทั่วไป

เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือเป็น 1 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมกับประกาศเงื่อนไขเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน

1. กลุ่มอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมี โร ค เรื้ อ รั ง 7 โ ร ค
2. กลุ่มสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ทั้งหมดนี้ ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกมาก่อน

โ ร ค เ รื้ อ รั ง 7 โ ร ค มี อ ะไ ร บ้าง

1. โ ร  คร ะ บ บ  ท า ง เ ดิ นห าย ใจ

2. โ ร ค หั วใ จ แ ละห ล อ ด เ ลื อ ด

3. โ ร ค ไ ต ว า ย

4. โ ร ค ม ะ เ ร็ งแ ละภ  าว  ะ ภู มิคุ้ ม กัน  ต่ำ

5. โ ร ค เบ า ห ว า น

6. โ ร ค อ้ ว น

7. โ ร ค ห ลอ ด เ ลื อ ดส ม อ ง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการฉีดวัคซีนcv-19

1. บัตรประชาชน

2. ใบแสดงหลักฐานว่าเป็น โร คเ รื้ อ รั ง (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้)

เกี่ยวกับเรา Adminenjoy

Check Also

ไพรวัลย์ โพสต์ภาพคู่ “สมปอง” พร้อมแคปชั่นสั้นๆ แต่ความหมายสุดลึกซึ้งกินใจ

เรียกว่าเป็นดรา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *